ننګرهار- افغانستان

  مایک تایسن و همسرش

+ نوشته شده در  2010/3/31ساعت 20 PM  توسط نور احمد حبيبي |